1r Trimestre 4ESO Informàtica

T1 Presentació

T1 Presentació
Presentació del curs
Actualització de les dades del perfil per donar-te a conèixer als altres usuaris.
Qüestionari: de quins coneixements parteixo?
Qüestionari d’avaluació que no té pes en la nota del curs.
Vídeo: Web 2.0 i 3.0
Explicació de les característiques i diferències entre la web 2.0 i la 3.0

T2 Les Eines Google

T2 Les Eines Google
Correu Gmail. Creació d’un compte de correu gmail
Drive i els documents. Ús i gestió de les eines i documents associats a Drive
Fòrum de dubtes al voltant de l’ús de Google Drive.
Creació de carpeta personal i documents
Qüestionari: Preguntes al voltant de les eines Google.
Blogger
Creació d’un blog. Material de suport Vídeo explicatiu + tutorial de consulta

T3 Comencem el projecte: ens organitzem

T3 Comencem el projecte: ens organitzem
Plantejament del projecte de disseny d’una app
Creació i actualització de la taula de control d’hores i recursos de cada equip
Què són les apps? Què aprendràs? Definir les característiques d’una app i del seu disseny
Anàlisi de les característiques d’un exemple d’app
Formem els grups. Aplicació de tècniques de creació dels grups de treball
Creació de l’equip. Lliurament del document d’acords
Què en sé? Lliurament del document de coneixements personals
Què sap el nostre equip? Lliurament del document de coneixements i idees del grup
Tasques de l’equip. Lliurament del llistat de tasques de l’equip

T4 Primer contacte amb App Inventor

T4 Primer contacte amb App Inventor
El web d’App Inventor
Coneixement d’App Inventor: funcionament, possibilitats, eines
Pràctiques amb App Inventor. Desenvolupament de les primeres aplicacions
Construeix la teva primera app: Hello Purr. Creació d’una app amb sons i imatges
Converteix el teu mòbil en una eina de dibuix: PaintPot. Creació d’una app per dibuixar
Construeix el teu primer joc per mòbil: MoleMash. Creació d’una app en forma de joc
Construeix un joc més elaborat: Pong. Creació d’una app en forma de joc

T5 Ús d'Internet

T5 Ús d'Internet
Cerca a Internet
La realització de cerques a Internet més segures i eficients.
Seguretat a la xarxa. Entendre els conceptes bàsics de la seguretat a Internet
Qüestionari dels bons usos digitals
Propietat intel·lectual i drets d’autoria
Fer un us correcte del material trobat a Internet i aprendre a compartir les teves produccions correctament.
Qüestionari: Propietat intel·lectual i drets d’autoria

T6 Code.org

T6 Code.org
Introducció a la Programació
Angry Birds. Operacions + Iteracions + Condicionals

T7 Wordpress

T7 Wordpress
Creació i gestió de webs.
Ús de WordPress per crear i una web i gestionar-la
Components estètics de les webs
Conèixer i valorar els diferents aspectes estètics que cal tenir en compte en la creació de webs
Lliurament individual de l’anàlisi de tres webs proposades
Inserir elements a les webs: imatges, videos, gadgets
Alta d’usuari + creació de la web
Template + Personalització
Instal·lació de pluggins..

T8 Tractament d'imatges

T8 Tractament d'imatges
Ús de GIMP: utilitats i eines
Pràctiques amb GIMP
1 Restauració d’imatges
2 Canvi de colors
3 Fusió d’imatges
4 Aplicació de filtres
5 Treball amb capes
6 Gifts animats
7 Transformació d’imatges a l’espai
8 Combinació de colors de fons i objectes
9 Creació del logo del grup

T9 Xarxes i connexions entre dispositius

T9 Xarxes i connexions entre dispositius
Les xarxes d’ordinadors
Caracterització i definició de les característiques de les xarxes d’ordinadors
Exercicis a resoldre per consolidar els conceptes sobre xarxes
Qüestionari de xarxes
Internet
Història i característiques d’Internet. Protocols de comunicació
Pràctica la connexió a Internet
Connexions entre dispositius
Les diferències dels diferents sistemes de connexió i el seu ús més òptim. Perquè es considera que Barcelona és la capital de la mobilitat
Qüestionari: Connexió entre dispositius