Matemàtiques Quart d’ESO

La durada de la matèria és de 140 hores a raó de 4 hores setmanals. Es separarà en dos blocs diferents:
  • Grup Flexible. 105 hores a raó de 3 h/set amb els alumnes distribuïts en grups flexibles.
  • Grup Classe. 35 hores a raó de 1 h/set amb els alumnes distribuïts en grups classe.

Tags:

Trackback from your site.

aarmengol

Actualment professora de matemàtiques a l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar. Segueix-me a Twitter or ..

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.