Polinomis

1. Polinomis i valor numèric

2. Suma, resta i producte de polinomis

3. Divisió de polinomis

3.1 Divisió de dos polinomis
diviso
3.2. Mètode de Ruffini

Quan el divisor és un polinomi de primer grau de la forma x + a, podem aplicar un procediment més ràpid: el mètode de Ruffini.

4. Factorització de polinomis

5. Fraccions algebraiques

6. Potències d’un binomi i triangle de Tartaglia

Tags:

Trackback from your site.

aarmengol

Actualment professora de matemàtiques a l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar. Segueix-me a Twitter or ..

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.