Usabilitat i accessibilitat de les webs

En aquest article tractarem alguns dels conceptes que s’haurien de tenir en compte a l’hora de realitzar un lloc web.
Tot i que aquests principis poden semblar molt generals són la base de la disciplina i del seu extrapolació i perfecta comprensió permet resoldre qualsevol casuística concreta.
El disseny de llocs web han de seguir els següents principis:
 1. Anticipació, el lloc web ha anticipar-se a les necessitats de l’usuari.
 2. Autonomia, els usuaris han de tenir el control sobre el lloc web. Els usuaris senten que controlen un lloc web si coneixen la seva situació en un entorn abastable i no infinit.
 3. Els colors han d’utilitzar-se amb precaució per no dificultar l’accés als usuaris amb problemes de distinció de colors (aprox. Un 15% del total).
 4. Consistència, les aplicacions han de ser consistents amb les expectatives dels usuaris, és a dir, amb el seu aprenentatge previ.
 5. Eficiència de l’usuari, els llocs web s’han de centrar en la productivitat de l’usuari, no en la del propi lloc web. Per exemple, de vegades tasques amb major nombre de passos són més ràpides de realitzar per a una persona que altres tasques amb menys passos, però més complexes.
 6. Reversibilitat, un lloc web ha de permetre desfer les accions realitzades
 7. Llei de Fitts indica que el temps per arribar a un objectiu amb el ratolí està en funció de la distància i la mida de l’objectiu. A menor distància i major grandària més facilitat per utilitzar un mecanisme d’interacció.
 8. Reducció del temps de latència. Fa possible optimitzar el temps d’espera de l’usuari, permetent la realització d’altres tasques mentre es completa la prèvia i informant l’usuari del temps pendent per a la finalització de la tasca.
 9. Aprenentatge, els llocs web han de requerir un mínim procés d’aprenentatge i han de poder ser utilitzats des del primer moment.
 10. L’ús adequat de metàfores facilita l’aprenentatge d’un lloc web, però un ús inadequat d’aquestes pot dificultar enormement l’aprenentatge.
 11. La protecció del treball dels usuaris és prioritari, s’ha d’assegurar que els usuaris mai perden el seu treball com a conseqüència d’un error.
 12. Llegibilitat, el color dels textos ha de contrastar amb el del fons, i la mida de font ha de ser prou gran.
 13. Seguiment de les accions de l’usuari. Coneixent i emmagatzemant informació sobre el seu comportament previ s’ha de permetre a l’usuari realitzar operacions freqüents de manera més ràpida.
 14. Interfície visible. S’han d’evitar elements invisibles de navegació que han de ser inferits pels usuaris, menús desplegables, indicacions ocultes, etc.
Altres principis per al disseny de llocs web són:
 1. Els usuaris han de poder assolir els seus objectius amb un mínim esforç i uns resultats màxims.
 2. Un lloc web no ha de tractar l’usuari de manera hostil. Quan l’usuari comet un error el sistema ha de solucionar el problema, o si no n’hi suggerir diverses solucions possibles, però no emetre respostes que merament informin de l’error culpant a l’usuari.
 3. En cap cas un lloc web pot enfonsar-o produir un resultat inesperat. Per exemple no han d’existir enllaços trencats.
 4. Un lloc web s’ha d’ajustar als usuaris. La llibertat en l’ús d’un lloc web és un terme perillós, com més gran sigui el nombre d’accions que un usuari pugui realitzar, major és la probabilitat que cometi un error. Limitant el nombre d’accions al públic objectiu es facilita l’ús d’un lloc web.
 5. Els usuaris no han de patir sobrecàrrega d’informació. Quan un usuari visita un lloc web i no sap on començar a llegir, hi ha sobrecàrrega d’informació.
 6. Un lloc web ha de ser consistent en tots els passos del procés. Encara que pugui semblar apropiat que diferents àrees tinguin dissenys diferents, la consistència entre els dissenys facilita a l’usuari l’ús d’un lloc.
 7. Un lloc web ha de proveir d’un feedback als usuaris, de manera que aquests sempre coneguin i comprenguin el que succeeix en tots els passos del procés.
Font: Desarrolloweb.com

Tags: ,

Trackback from your site.

aarmengol

Actualment professora de matemàtiques a l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar. Segueix-me a Twitter or ..

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.